KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Op 30 oktober 2015 ontvingen we bericht uit Rome dat we ons klooster konden verkopen.

Alle broeders willen naar Schiermonnikoog maar drie van ons voelden zich niet geroepen om nu reeds te vertrekken en te gaan wonen in het voorlopige huis op het eiland. Zij willen naar het eiland vertrekken wanneer het nieuwe kloostertje gebouwd is. De bouw van dat klooster zal echter nog wel wat tijd in beslag nemen. De abt van Westmalle, ons moederhuis, heeft hen daarom uitgenodigd om die tussentijd in Westmalle te komen wonen. Alle drie, de broeders  Romero, Aloysius en Columba aanvaardden dit graag.  Zij zijn inmiddels reeds naar Westmalle  vertrokken voor hun tijdelijk verblijf aldaar.

Vier broeders zullen op 29 december 2015 naar Schiermonnikoog vertrekken en zullen daar in het kleine huis een nieuwe gemeenschap beginnen. Dit zijn de broeders  Alberic, Jelke, Paulus en Vincentius. Ze zijn erg gemotiveerd en kijken verlangend uit naar dit nieuwe begin. Het huis biedt voldoende ruimte voor 4 broeders en in het gebouw zal er ook nog ruimte zijn voor een kapel en refter annex kapittelzaal.

De vier broeders die naar het eiland verhuizen zullen eerst nog Kerstmis vieren in Westmalle, samen met de drie broeders die daar reeds verblijven en ook samen met de gemeenschap van ons moederhuis Westmalle.