Lectio met br. Paulus in de Got Tjark

Oecumenische meditatie in de Got Tjark

 

Lectio divina:   met een monnik samen in de Bijbel lezen

Op uitnodiging van de Protestantse Gemeente

is broeder Paulus, monnik op Schiermonnikoog,

bereid gevonden om samen met ieder die dat wil

een kort stuk uit de Bijbel te lezen

op de wijze van de monniken.

De Protestantse Gemeente op het eiland

wil graag deze vorm van meditatie aanbieden.

Iedereen is welkom!

U bent welkom in de Got Tjark

tussen 09.00 tot 10.00 uur,

op zaterdag 14 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli,

4 augustus en 1 september.

Vrijwillige bijdrage.

Tel. info Garda Meerdink 06 53477050

Flyer Lectio br. Paulus