Gasten

Op het eiland hebben we geen gastenhuis. Op het eiland is er echter volop gelegenheid voor een verblijf.

Na de opening van ons nieuwe klooster op 15 september 2019 hopen we weer gasten in ons eigen gastenhuis te kunnen ontvangen.