Gasten

Op het eiland hebben we geen gastenhuis. Op het eiland is er echter volop gelegenheid voor een verblijf.

Na de opening van ons nieuwe klooster hopen we weer gasten in ons eigen gastenhuis te kunnen ontvangen. Door onverhoopte vertraging zal het gastenhuis pas in oktober 2020 open gaan.