Vespers & Completen

Twee gebedsdiensten zijn dagelijks toegankelijk:

…..17.30 uur VESPERS Inlooptijd vanaf 17.15 uur*
…..De Vespers duurt ± 30 minuten,
…..aansluitend is er ± 15 minuten stilte

…..19.30 uur COMPLETEN Inlooptijd vanaf 19.15 uur*
…..De Completen duurt ± 25 minuten.

*AANBELLEN hoeft NIET voor VESPERS en COMPLETEN, u kunt gewoon door de groene voordeur naar binnen lopen. De boekjes liggen achter de deur en er zijn pijlen naar de kapel.
NB IN ANDERE GEVALLEN GRAAG EERST AANBELLEN.