Broeder Romero

Op zaterdag 9 oktober 2021 is overleden onze br. Romero.

Broeder Romero Hakvoort werd geboren in 1943 in Drempt (NL). Hij was diocesaan priester voordat hij in 1982 Diepenveen intrad. In 1987 legde hij zijn plechtige professie af. Hij werd superior ad nutum in 1992 en was abt van 1993 tot 1999. Sinds 2015 woonde hij in Westmalle, terwijl Diepenveen naar Schiermonnikoog verhuisde. Hij wachtte op een kans om zich bij de broeders op Schiermonnikoog te voegen, maar eerst Covid en daarna zijn afnemende gezondheid weerhielden hem ervan dit te doen. Broeder Romero was 77 jaar oud toen hij overleed, was bijna 50 jaar priester en had 37 jaar kloostergeloften afgelegd toen de Heer hem riep.

De Eucharistieviering vond plaats om 11.00 uur op donderdag 14 oktober in de abdijkerk van Abdij O. L. V. van het H. Hart te Westmalle, waarna de begrafenis volgde op de begraafplaats aldaar.

Moge hij rusten in vrede, het eeuwige licht verlichte hem.

Lezingen en preek uitvaart br. Romero

Levensloop br. Romero uit 1981 en enkele brieven

Uitvaart br. Romero 14 oktober 2021 in Westmalle.