Inspiratie

Bronnen: levende traditie en teksten

De traditie van de cisterciënzers leeft, en verreweg het meeste van deze levende traditie is nooit op papier gezet. Een virtueel bezoek aan de plaats waar onze overleden broeders liggen maakt dat wellicht duidelijk.

Maar in de traditie van de cisterciënzer orde is ook veel geschreven. De cisterciënzer bibliotheek is van een onafzienbare grootte. Uit die overvloed aan wijsheid putten we hier enkele emmertjes.

We hebben teksten die voor ons belangrijk zijn enigszins voor je proberen te ordenen. Daarnaast is hier plaats voor teksten van spirituele waarde, maar die niet noodzakelijkerwijs uit de cisterciënzer traditie komen.