Bronnen

[vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-vz-jquery” bg_image_new=”80″ bg_image_repeat=”no-repeat” disable_on_mobile_img_parallax=”off”][vc_column][ultimate_spacer height=”320″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text el_class=”inleiding”]

Bronnen

De cisterciënzers hebben veel geschreven. Hun kloosterbibliotheek, en die van de monniken-generaties daarvóór, is van een onafzienbare grootte. Uit die overvloed aan wijsheid putten we hier enkele emmertjes. De volgorde is chronologisch. Wie verder wil lezen, kan terecht in de kloosterbibliotheek [nb de kloosterbibliotheek is nog in opbouw].[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”kleiner”]Johannes Cassianus (4e-5e eeuw)

Om God voortdurend indachtig te zijn, moet deze heilige formule ons zonder ophouden voor de geest staan: God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen (Ps. 70,2). Niet ten onrechte is dit vers gekozen uit heel het arsenaal der Schriften. Het vertolkt de liefde van een vurig minnende ziel, het drukt haar besef uit van de hinderlagen die er zijn.  Wie altijd en in alles verlangt geholpen te worden, toont, dat hij niet alleen wanneer het hard en bitter is, Gods hulp behoeft, doch evenzeer in voorspoed en vreugde.

 

Benedictus van Nursia (5e-6e eeuw)

Luister is het eerste woord van de Regel voor monniken van Benedictus. Het laatste woord betekent zoiets als en je zult er komen.   Daarmee is heel de Regel samengevat:  Luister … en je zult er komen.

Over het luisteren zegt Benedictus nog:

Onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten we met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks vermanend toeroept: Als gij vandaag zijn stem hoort, maakt dan uw hart niet ongevoelig.

 

Dorotheüs van Gaza (6e-7e eeuw)

Stel dat er een cirkel op de grond is getrokken… Denk dat deze cirkel de wereld is, het middelpunt van de cirkel God, en dat de stralen van de omtrek naar het midden de wegen of levenswijzen zijn van de mensen. Naarmate de heiligen naar het midden gaan, in hun verlangen tot God te naderen, komen zij als langs een toegangsweg dichter tot God en tot elkaar. Hoe meer zij God naderen, hoe meer zij ook elkaar naderen. Zie, dat is de aard van de liefde.

 

Bernardus van Clairvaux (11e-12e eeuw)

Liefde vloeit over.
Zie naar de bron van het leven.
Vul eerst jezelf
zoveel dat je overvloeit
naar anderen.
Dan zal ik graag genieten
van jouw overvloed.

 

Willem van St. Thierry (11e-12e eeuw)

Leer jezelf kennen. Wees bij jezelf aanwezig om inzicht te krijgen in jezelf.  Zuiver je, oefen je in het gebed, en je zult het Rijk Gods vinden in jezelf.  O beeld van God, erken jouw waardigheid. Laat de afdruk van jouw Maker in jezelf weerkaatsen. Wees dus helemaal bij jezelf en gebruik je hele zelf om te leren kennen wie je bent en Wiens beeld je bent.

 

Isaac van Stella (11e-12e eeuw)

Om deze reden, mijn geliefden, hebben wij u weggeleid naar deze verre en dorre en afschuwelijke afzondering; en het was een wijs besluit, opdat u hier nederig kunt zijn en nooit enige rijkdom zult vergaren. Ja, hier in deze eenzaamheid, uitgeworpen ver in zee en zonder bijna iets gemeen te hebben met de rest van de wereld, verstoken van alle menselijke en wereldlijke troost, bent u totaal als dood geworden voor de wereld. Want kijk dan om u heen, en zie dat u geen andere wereld meer bezit dan dit armzalige kleine eiland, aan de rand van de wereld. O God, hier is eenzaamheid op eenzaamheid gestapeld en stilte bij stilte gevoegd.

 

Armand de Rancé (17e eeuw)

De roep die God vraagt, is de roep van het hart; dàt is het verlangen dat zorgt dat het wordt beluisterd en dat alles verkrijgt, wanneer het levend en heftig is.

 

Thomas Merton (20e eeuw)

De ziel kent God.

 

André Louf (20e-21e eeuw)

Het Woord van God zelf vormt het eerste instrument voor een degelijke geestelijke onderscheiding. Het biedt ons een sleutel om te begrijpen wat er omgaat in het hart van de mens.

 

Michael Casey (20e-21e eeuw)

Door dieper door te dringen in het mysterie van Jezus, gaan we ons eigen innerlijk mysterie nog intenser ervaren.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-3″][/vc_column][/vc_row]